สพป.กระบี่ ลงนาม MOU ใช้ที่ราชพัสดุ โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ โรงเรียนที่ยุบเลิกไปแล้ว ตำบลพรุดินนา

////////วันที่ 20  พฤษภาคม 2563 ที่ห้องทำงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รอง ผอ.สพป.กระบี่ ได้รับมอบหมายจากนายสายัณห์  ไกรนรา ผอ.สพป.กระบี่  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการใช้ที่ราชพัสดุ กับนายอาดุลย์  จูเมฆา  ธนารักษ์พื้นที่กระบี่  ตามโครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในที่ราชพัสดุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กบ.296 ตำบลพรุดินนา บนพื้นที่โรงเรียนบ้านช่องเสียด  ปัจจุบันยุบเลิกการเรียนการสอนแล้ว และอยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านพรุดินนา  โดยมีนายสุรศักดิ์  หนูพยันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา และนายชำนาญ  มากผล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพรุดินนา ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้  โครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ราชพัสดุ เป็นเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยกรมธนารักษ์ได้รับมอบหมายให้ธนารักษ์พื้นที่ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบและทำรายละเอียดข้อมูลที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสม นำมาสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ จังหวัดละ 1 แปลงขึ้นไป ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ จึงขอใช้ที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นพื้นที่ของโรงเรียนบ้านช่องเสียดที่ยุบเลิกไปแล้ว มีเนื้อที่ 10 ไร่ อยู่ในความดูแลของโรงเรียนบ้านพรุดินนา นำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการดังกล่าว  และได้บันทึกข้อตกลงในการใช้ที่ราชพัสดุในครั้งนี้