(มีคลิป) สพม.19 ควงแขน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมผลการรับนักเรียนออนไลน์ 2 โรงเรียนดังประจำจังหวัด

https://www.youtube.com/watch?v=29GBgch8WcQ&feature=youtu.be

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ตนเองพร้อมด้วยคณะกรรมการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการรับนักเรียน ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายเปรมจิต​ แจ่มใสดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะลงพื้นพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานการรับนักเรียนด้วยระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ในช่วงเช้าลงพื้นที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รักษาราชการแทน ผอ.โรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร กรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ และในช่วงบ่ายลงพื้นที่โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายสุขเกษม พาพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหาร กรรมการการรับนักเรียนของโรงเรียนร่วมให้การต้อนรับ


………………………………………………………………..

ขอขอบคุณภาพถ่ายจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สพม.19

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19/รายงาน