สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการ “บ้านปันรัก ครูเมตตา พระกรุณา”

วันที่  20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ”บ้านปันรัก ครูเมตตา พระกรุณา” บ้าน เด็กชายอดิศร คำโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่ากูบ  อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ตามโครงการให้การสังคมสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน โดยมี น.ส.อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอซับใหญ่ กล่าวรายงาน ในการนี้นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางวรรณภา ภู่ดัด  ผอ.กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากูบคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านปันรัก ณ บ้านท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ