สพฐ.จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. ตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริจาคโลหิตที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้บริจาคโลหิตในสภาวะขาดแคลนโลหิต จากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้

สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ สืบเนื่องจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย แจ้งว่า จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงและการปรับลดขนาดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต จากจำนวน 200-300 คน ให้เล็กลง เหลือเพียง 30 คน จนขณะนี้มีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 160 แห่ง ที่ต้องใช้โลหิตในการผ่าตัด รวมทั้งผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ ปัจจุบันมีการเบิกขอใช้โลหิตมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ เฉลี่ย 5,400 ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายเลือดให้ได้เฉลี่ย 2,400 ยูนิตต่อวัน หรือร้อยละ 44 เท่านั้น จึงต้องจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างเร่งด่วน

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้ร่วมกับ สพฐ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น. โดยมีรถหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน ให้บริการ ณ บริเวณด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ถนนพิษณุโลก ซึ่งในโอกาสนี้ สำนักอำนวยการ สพฐ. จึงได้เชิญชวนให้ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรในสังกัดร่วมกันบริจาคโลหิตในสภาวะขาดแคลนโลหิต จากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคม และวันที่ 18 พฤศจิกายน ตามลำดับ ณ สถานที่และเวลาเดิม

ศนท.สพฐ./ ภาพ : รายงาน