สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจง แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจง แบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการประเมินคุณธรรมและการโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 โดยมีรองผอ.สพท. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องพร้อมผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด