ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วม LIVE ศูนย์ปฏิบัติการโควิท19(COVID-19 จังหวัดนครปฐม

LIVE ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 (COVID-19) จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ไวรัส COVID-19 จังหวัดนครปฐม ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดย

1. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

2. นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

3. นางสาวพิศมัย แก้วแจ่มใส คลังจังหวัดนครปฐม

4.นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1  ชี้แจงไขข้อข้องใจผู้ปกครองกรณีการทดลองเรียนการสอนทางไกล ##การรับนักเรียนเรียนต่อของนักเรียน ม.1 ม.4

เพจ สำนักงานจังหวัดนครปฐม

ขอขอบคุณ ทางเพจ Facebook : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม และ
เพจ Facebook : PR COVID-19 นครปฐม/ เครือข่ายวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม /สื่อออนไลน์
#โควิดนครปฐม
#COVID19นครปฐม