สพม.3 ดำเนินการสรรนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคล และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่งเป็น ภาค ก ความรู้ความสามารถในวิชาเอกที่สมัคร (ข้อเขียน) และ ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งจะประกาศในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผ่านหน้าเว็ปไซต์ สพม.3