สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุม video conference การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด ร่วมประชุมผ่านระบบvideo conference เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ณ ห้องประชุม 1