ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบนโนยบายและทำความเข้าใจในการดำเนินจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม Conference สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)