โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้อำนวยการเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร ได้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อชี้แจงนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และการดำเนินการในทุกฝ่ายงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียนและทางโรงเรียน
#ทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม