ประชุมการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่  20  พฤษภาคม 2563  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1 รอง ผอ.เขต  ผอ.กลุ่มนักวิชาการ (ที่เกี่ยวข้อง)  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จาก  สพฐ. เพื่อให้การปฏิบัติงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษามีความชัดเจนเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน