ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทาง DLTV ลูกนักเรียนในสังกัด

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล การเรียน Online ลูกนักเรียน โรงเรียนบ้านท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ในสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการทดลองการจัดการเรียนการสอน Online ระหว่างวันที่ 18 – 31 พฤษภาคม 2563