สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมทางไกล(Video Conference) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันที 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผอ.กลุ่ม ICT และผู้บริหารโรเรียน ร่วมประชุมทางไกล วันที 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผอ.กลุ่ม ICT และผู้บริหารโรเรียน ร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมดำเนินรายการ ในการมอบนโยบายเพื่อให้การ ปฏิบัติงาน ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามีความชัดเจนเป็นไป ตามนโยบาย ที่กำหนดตลอดจนสอดคล้องกับ บริบทของการจัดการ ศึกษาแต่ละพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน อีกท้้งได้รับทราบถึง ปัญหาต่างๆ ของการ จัดการเรียนการสอนทางไกล ณ ห้องประชุม จันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3