สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการบ้านปันรัก “พระเมตตา ครูกรุณา ผู้ใหญ่ปราณี” จำนวน 2 หลัง

วันที่  20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีมอบบ้าน ตามโครงการบ้านปันรัก “พระเมตตา ครูกรุุณา ผู้ใหญ่ปราณี” แก่ครอบครัวเด็กชายอดิศร คำโสภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ ตามโครงการให้การสังคมสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน โดยมี น.ส.อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอซับใหญ่ กล่าวรายงาน ในการนี้นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางวรรณภา ภู่ดัด  ผอ.กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากูบ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านปันรัก ณ บ้านท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ  จากนั้น เวลา 15.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และคณะ ได้มอบบ้าน หลังที่ 2 แก่เด็กหญิงวัชพร แน่นอุดร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอจัตุรัส กล่าวรายงาน โดยมีนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มสงเสริมการจัดการศึกษา ,นางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3, นายกิตติพงศ์ วิเศษคร้อ ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่นาดี คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบบ้านปันรักในการนี้นายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ บ้านเลขที่ 198 หมู่ 8 บ้านใหม่นาดี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ