สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้นายนิมิตร  ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนโรงเรียนบ้านสามหลักพัฒนา อำเภอเนินสง่า จำนวน 2 ครอบครัว รวมจำนวน 4 คน ที่ประสบวาตภัย ได้แก่
1.เด็กหญิงรติรส ธานี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2.เด็กหญิงรัตติกาล  เหล่าสันเทียะ นักเรียนชั้นอนุบาล 2
3.เด็กชายพัสกร  จันทะเสน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4.เด็กชายธนพัฒน์  แก้วพวง นักเรียนชั้นอนุบาล 2