สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระบบ Video Conference เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสกล พรมราช รอง ผอ.สพป.รอ.3 นายอำนวย เลื่อมใส ศึกษานิเทศก์ นายยงยุทธ มะนัส รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระบบ Video Conference เรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ในการประชุมครั้งนี้เพื่อรับมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. คลิ๊กชมภาพทั้งหมด