สพม.3 นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง และโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”