++ผอ.สพป.มส.1 ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางสาวชลีพร อินต๊ะสาร+++

^^^วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  เป็นประธานในการการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รายนางสาวชลีพร  อินต๊ะสาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ณ  ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++