สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนงาน / โครงการ เพื่อปรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายในการจัดอบรมครูผู้สอน นักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ยังต้องดำเนินการต่อไป โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และนั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)//// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว