สพม.19 บรรจุครูผู้ช่วย ศธจ.หนองบัวลำภู 7 ราย

นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 7 ราย

 

ประกอบด้วย นายปริยนนท์ ประทุมตรี สาขาวิชาเอกทัศนศิลป์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู น.ส.กฤติยาณี พันธะศรี สาขาวิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู น.ส.วิมล สุทธิประภา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู น.ส.ศุภานันท์ ภูถมดี สาขาวิชาเอกพลศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู น.ส.ปารดา อาจประจญ สาขาวิชาเอกจิตวิทยาและการแนะแนว โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู น.ส.พิมพ์นภัส จันทร์บรรจง สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู และนางปราณปรียา ทุมซะ สาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

………………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 / รายงาน