กิจกรรมปลูกต้นไม้  เพิ่มพื้นที่สีเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่  20  พฤษภาคม  2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   นำโดยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่   ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (พิกุล จำปี แสงจันทร์) เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สำนักงานฯ และกระตุ้นจิตสำนึกในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรป่า “ไม้ของชาติ อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษ ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1