สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประชุมรายงานแผนปฏิบัติการความพร้อมการเปิดภาคเรียนตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รุ่น 4)

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ,นายศักดิ์สว่าง  สายโส  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และคณะศึกษานิเทศก์  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมประชุมรับฟังรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม “การรายงานแผนปฏิบัติการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนจากผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานางแดดวังชมภู,ถ้ำวัวแดงท่าใหญ่,หนองแวงและบ้านเขว้า 2   ในวันที่  21  พฤษภาคม  2563  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   ด้วยระบบ Video Conference  ผ่าน  Google Meet  โดยผู้บริหารสถานศึกษานำเสนอแผนการดำเนินการตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา