สพป.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมสอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

/////วันที่ 21  พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัด สพป.กระบี่ ตำแหน่งครูผู้สอน และตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่