ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกล ร.ร.สังกัด สพป.สิงห์บุรี

(วันนี้) 21 พฤษภาคม 2563 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนทางไกล ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ได้แก่ 1. เด็กชายนพคุณ พุ่มสลิด นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดสิงห์ อ.ค่ายบางระจัน 2. เด็กหญิงขนิษฐา เรือนงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ เด็กหญิงสุภัสรา เรือนงาม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสาธุการาม อ.ค่ายบางระจัน จากการลงพื้นที่พบว่านักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนมีทั้งเรียนผ่านทางทีวีและเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือ นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นต่อการเรียน ผู้ปกครองสนับสนุนและให้ความสนใจในการกำชับบุตรหลาน พร้อมได้พูดคุยสอบถามถึงปัญหาและได้ให้กำลังใจคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน โดยมีคณะหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นายชวลิต พึ่งโภคา ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี นางรัชนุช สละโวหาร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รอง ผอ.สพม.5 และนางเกตุชญา วงษ์เพิก รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับ