สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ประกาศเจตจำนงสุจริต

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลกรในสังกัดณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4