ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเยี่ยมบ้านนักเรียนในการดำเนินการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และเยี่ยมบ้านนักเรียนในการดำเนินการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อติดตาม รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านหนอคูโคกขุมดิน โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก และโรงเรียนบ้านบากหนองแดง สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นิษชนก อินอุ่นโชติ
Latest posts by นิษชนก อินอุ่นโชติ (see all)