สพป.ชัยนาท ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อติดตามการทดลองเรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกล DLTV และการศึกษาออนไลน์ของนักเรียน

วันที่ 21 พฤษภาคม 63 นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท สวท.ชัยนาท คณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดนางลือ ต.นางลือ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท เพื่อติดตามการทดลองเรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกล DLTV และการศึกษาออนไลน์ของนักเรียน ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล DLTV ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.63 เป็นต้นมา พบว่า นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู มีความตื่นตัวในการเรียนการสอนทางไกล โดย สพป.ชัยนาท จะนำข้อมูลจากการตรวจเยี่ยมในแต่ละพื้นที่ มาแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนที่ไม่สามารถศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกล DLTV ตามความเหมาะสม และเน้นย้ำว่าการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล DLTV เป็นการทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีสถานการณ์ Covid-19 ระบาดเท่านั้น ส่วนผู้ปกครองที่มีปัญหาด้านความพร้อมของอุปกรณ์ ได้กำชับให้ครูแต่ละโรงเรียนลงพื้นที่ทำความเข้าใจและแก้ปัญหาให้กับผู้ปกครองแต่ละราย โดยเน้นย้ำว่าการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล DLTV เป็นการทดลองเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีสถานการณ์ Covid-19 ระบาดเท่านั้น และผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่ม