สพม.39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษทางไกล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ ดร.ศราวุธ คำแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตหลวงพ่อเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกล ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุน พร้อมทั้งมอบ “ถุงปันสุข” ให้กับนักเรียนและครอบครัว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Alisa Pratumpo