สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการแต่ละโรงเรียน สังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อำเภอสระใคร เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด