สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการมอบเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อ.นครไทย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563