ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 บ้านโพนสวรรค์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนายนคร เกตุพล ผอ.รร.บ้านโพนสวรรค์และนายนายกฤษฎา มณฑาสุวรรณ ผอ.รร.บ้านนากอ ออกติดตามการเรียนทางไกลในยุคโควิด-19 ณ บ้านโพนสวรรค์ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เพื่อติดตาม ประเมินผลพร้อมรับฟังปัญหาและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และทำให้การแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้ง ก่อนเปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563 ต่อไป