สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเงิน 30,000 บาท สนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ รพ.วังหิน ตามโครงการ “น้ำใจครู สู้ภัยโควิด 19

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ได้นำเงิน จำนวน 20,000 บาท ที่ได้จากการระดมทุนด้วยความสมัครใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ไปมอบให้กับ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอวังหิน เพื่อมอบต่อให้กับ นพ.ธนกร ชมาฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังหิน โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอวังหิน เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้  และในโอกาสเดียวกันนี้ นายลิขิต จันทร์มนตรี กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ได้ให้การสนับสนุนอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 30,000 บาท ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 2,800 คน จำนวนประมาณ 160,000 บาท เพื่อนำไปสนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 7 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลกันทรารมย์ โรงพยาบาลยางชุมน้อย โรงพยาบาลวังหิน โรงพยาบาลพยุห์ โรงพยาบาลโนนคูณ และโรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง ในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยได้นำเงินไปมอบให้กับโรงพยาบาลพยุห์ จำนวน 20,000 บาท และโรงพยาบาลยางชุมน้อย จำนวน 20,000 บาท โรงพยาบาลกันทรารมย์ จำนวน 40,000 บาท โรงพยาบาลโนนคูณ จำนวน 20,000 บาท แล้ว///// ปาริชาติ อาจสำแดง ภาพ / ข่าว