สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า

^^^^วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 (ภาคบ่าย) นายสุภาพ  กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า ซึ่งได้มอบนโยบาย การรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู และจากการตรวจเยี่ยมการสอนทางไกลที่ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู มีนักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้น้อย แม้ใช้ผ่านโทรศัพท์ เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตช้า เว็บเข้าไม่ได้  ไฟฟ้าดับบ่อยส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เนต  ส่วนในนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในทุกด้าน นักเรียนต้องทำงานหารายได้เลี้ยงครอบครัว และสอนน้องด้วย  โดยครูทุกระดับชั้นได้นำแบบฝึกความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมทุกระดับชั้นไปแจกให้ หากนักเรียนทำแบบฝึกชุดใดไม่ได้นักเรียนจะติดต่อครูประจำวิชาทันที หรือครูประจำชั้นจะสอนเพิ่มเติมช่วงมารับแบบฝึกชุดเดิมและมอบแบบฝึกชุดใหม่ นอกจากนี้จากการนำเสนอปัญหาจากการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูของผู้บริหารสถานศึกษาภายในกลุ่มตำบลห้วยโป่งจะประสบปัญหาและได้ใช้วิธีแก้ปัญหาในแบบเดียวกัน รวมทั้งจะมีการขอกล่องดิจิตอลมายังเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากกล่องรับสัญญาณที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณได้  ซึ่งทางสพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 จะได้นำผลมาพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป../ผอรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ภาพ/ข่าว/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน