สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น.นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาทางไกล การนิเทศ ติดตาม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2