ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  และลูกจ้างคณะทำงานในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  ตัดแต่งต้นไม้  กิ่งไม้  เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบและสวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคาร สพป.กำแพงเพชร เขต 1