สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” ปันน้ำใจช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID 19

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  และบุคลากร ในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม “ตู้ปันสุข” สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  ซึ่งบุคลากร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค บริโภค ยารักษาโรค ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งมีทั้งผู้ให้และผู้รับต่างมาใช้บริการ “ตู้ปันสุข”เพื่อแบ่งความสุขซึ่งกันและกัน  และขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมปันสุขในครั้งนี้