สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุูธเช้า..ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ จากนั้นเป็นการประชุมทีมบอร์ดบริหารเพื่อแจ้งข้อราชการและขับเคลื่อนภารกิจงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางนโยบายการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒