สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูและนักเรียนทดลองจัดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา มอบหมายให้ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ครู นักเรียน และผู้ปกครองของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ ซึ่งออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการรับ – ส่ง แฟ้มงานของนักเรียน ในการทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยทาง อบต.ทุ่งคาโงกอำนวยความสะดวกในการจัดห้องเรียนให้กับนักเรียน ณ อบต.ทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา