สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมหารือ ประสานงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project) มิติโรงเรียนมันสำปะหลังกับบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,น.ส.อ้อยใจ คำบุญเรือง นายอำเภอซับใหญ่,นายจิมมี่ ทองพิมพ์ ผอ.โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม,นายธนวัฒน์ อ่อนวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านท่ากูบ ,นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผู้บริหารโรงเรียนในเครือข่าย ร่วมประชุมพูดคุย ปรึกษาหารือ กับนายมณชัย ตงศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด ในการประสานงานโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project) ในมิติโรงเรียนมันสัมปะหลัง ซึ่งบริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์ สตาร์ช จำกัด เป็นบริษัทผลิตแป้งมันสำปะหลัง ตั้งอยู่ ใน ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ