การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ สพป.สระบุรี เขต ๒

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ โดยมี นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , นางวัชรากร เคยบรรจง รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งประชุมวางแนวทางร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒