สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2563

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  นายสำราญ  อยู่นาน  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  เป็นประธานการประชุมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  ร่วมกับประธานเขตคุณภาพการศึกษา ทุกเขตคุณภาพ  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจการบริหารจัดการด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด   ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุม  3 สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2