สพป.อุดรธานี เขต 2 ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  ได้ออกนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมของคณะครูและได้ตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ และโรงเรียนบ้านดงกลาง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี