ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกล

^^^^วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (ภาคเช้า) ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ซึ่งได้มอบนโยบาย การรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จากการตรวจเยี่ยมการสอนทางไกลในนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู พบว่าเมื่อทำการทดลองการสอนทางไกลที่มีความพร้อมด้านผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครูเหลือเพียง 3 ครอบครัว โดยดูผ่านทีวีจำนวน 1 ราย และดูผ่านโทรศัพท์จำนวน 2 ราย แต่ยังปัญหา อินเทอร์เน็ตช้า เว็บเข้าไม่ได้  ไฟฟ้าดับบ่อยส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เนต  และ มีจานรับสัญญาณและทีวีเป็นของรุ่นเก่าซึ่งได้มีนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านผู้ปกครองมาเรียนกับนักเรียนต่างโรงเรียนเพราะมีพี่ช่วยสอนด้วย แต่มีโทรศัพท์มือถือไม่เพียงพอกับเด็ก วิธีแก้ปัญหาจึงได้ใช้สำหรับการเรียนทางไกลของชั้นประถมศึกษาตอนกลางวัน และสำหรับนักเรียนที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ใช้โทรศัพท์มือถือในตอนเย็น  ส่วนที่ไม่มีความพร้อมเลยทางโรเรียนได้ทำแบบฝึกที่ครูนำไปแจกให้ หากนักเรียนทำแบบฝึกชุดใดไม่ได้หรือไม่ถูกต้องครูประจำชั้นจะสอนเพิ่มเติมช่วงมารับแบบฝึกชุดเดิมและมอบแบบฝึกชุดใหม่  ซึ่งทางสพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 จะได้นำผลมาพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป…/ผอรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ภาพ/ข่าว/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน