สพป.กระบี่ จัดสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา 4 สาขาวิชาเอก

 นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า วันที่ 22  พฤษภาคม  2563  ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา 4 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกสังคมศึกษา ใช้สถานที่สอบห้องประชุมไมตรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  ส่วนวิชาเอกเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และวิชาเอกจิตวิทยา  ใช้สถานที่สอบห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   และวิชาเอกพลศึกษา   ใช้สถานที่สอบห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    ผู้เข้าสอบ จำนวนทั้งสิ้น 142  คน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ  พบว่าการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาหรือการทุจริตแต่อย่างใด
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.กระบี่ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2563  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่และทางเว็ปไซต์ www.krabiedu.net