ช่วยเหลือนักเรียนไฟไหม้บ้านพัก

 วันที่  22 พฤษภาคม  2563   นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 และคณะ  เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจและมอบสิ่งของ  และเงินสดส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่  ครอบครัวของเด็กหญิงฐนารัตน์ อินทสอน และเด็กหญิงฐนิดา อินทสอน (พี่น้องแฝด) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)  ซึ่งครอบครัวของนักเรียนดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนจาก ไฟไหม้บ้านพัก สาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ทั้งนี้  ยังได้รับความช่วยเหลือจากโรงเรียนในเครือข่าย ฯ ลำดวน ร่วมบริจาคเงินสดและสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย