สพป.สร.1 สรรหานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่  23 พฤษภาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัด สพป.สร.1 มีผู้สมัครทั้งสิ้น  จำนวน  9  คน  เข้าสอบ  จำนวน  8 คน  ทั้งนี้  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  ได้กำชับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการด้วยความถูกต้องโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นไปตามระเบียบ