พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายนิธิวัชร์  ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนเปิดเรียนในปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งล่าช้ากว่าช่วงเวลาปกติ ทำให้เด็กนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ที่ด้อยโอกาสไม่ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาทางด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานถุงยังชีพพระราชทานให้แก่นักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ที่มีความขาดแคลน ให้ได้รับเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น สำหรับใช้อุปโภค และบริโภคในครัวเรือน รวมทั้งสื่อและอุปกรณ์การเรียนสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเองในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดให้จัดการเรียนการสอนได้

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้จัดทำถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และบรรเทาปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัย สำหรับมอบให้กับนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 200 ชุด ซึ่งภายในบรรจุสิ่งของมีรายละเอียด ดังนี้

– เครื่องอุปโภค ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก และผ้าอนามัย

– เครื่องบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร นมผง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช เกลือป่น เส้นบะหมี่แห้ง ถั่วเขียว และโปรตีนเกษตร

– สื่อการเรียนรู้ เรื่อง โควิด19

– สื่อการเพาะถั่วงอก

– หน้ากากผ้า

– สมุด ดินสอ ยางลบ

ในการนี้ นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 นายปกรณ์ ศศิวัจน์ไพสิฐ ผอ.โรงเรียนบ้านสว้า นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย