สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)(โอน,ย้าย)

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ โดยการสัมภาษณ์ ตามองค์ประกอบ ข้อ 1.1 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 คัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ณ ห้องพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของ สพฐ.โดยเคร่งครัด