สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563

           วันที่ 25 พฤษภาคม 2563  นายสมพร  แปไธสง  นายสำราญ  อยู่นาน   รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศฯ  ได้ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด  และเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  พร้อมรับทราบปัญหา  การทดลองจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์  ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ได้แบ่งคณะศึกษานิเทศก์ฯ  ออกเป็น 3 สาย  ติดตามโรงเรียนทั้งหมด  113  โรงเรียน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 – 29  พฤษภาคม 2563