ผอ.สพป.สร.1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2563 ผ่านการประชุมทางไกล

          วันที่  25  พฤษภาคม  2563 ณ  ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์  ชั้น 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และนักวิชาการในสังกัด  ครั้งที่ 4/2563  โดย  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและมอบนโยบายที่นำไปสู่การปฏิบัติแก่ผู้ร่วมประชุม  เนื่องจากอยู่ในช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  จึงจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม google meet)